Skip to content
Hunnebostrand

Välkommen till Bohusläns Gille i Stockholm

Bohusläns Gille i Stockholm, stiftat den 7 mars 1907, är en ideell förening för i Stockholm och dess omnejd bosatta personer. Medlemmarna har sina rötter i Bohuslän. Även annan person med omvittnat intresse för Bohuslän kan vara medlem.

Gillets syfte är att främja medlemmarnas samhörighet med Bohuslän och sinsemellan.

Läs mer om medlemskapet.

Kommande aktiviteter

Mer om Bohusläns Gille och vår verksamhet

Stipendium

Stipendium till ungdomar från Bohuslän

Bohusläns Gille i Stockholm är en ideell förening för i Stockholm med omnejd bosatta medlemmar med rötter i Bohuslän. Syftet med föreningens verksamhet är att främja medlemmarnas samhörighet med Bohuslän.

Föreningen beslutade 2022 att inrätta ett stipendium på 10 000 kr till ungdomar som är födda och uppväxta i Bohuslän och som studerar vidare efter studentexamen.

Läs mer och ansök stipendium >

Vår verksamhet

Bohusläns Gille i Stockholm håller årsmöte i början av året. Härutöver har gillet två ordinarie medlemsmöten per år – Vårmötet och Höstmötet.

I anslutning till mötena har gillet olika arrangemang, såsom föredrag med anknytning till Bohuslän eller musikunderhållning. Mötena avslutas i regel med en god måltid.

Gillet leds av en styrelse med ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare och klubbmästare samt övriga ledamöter.

Läs mer om vår historia >