Skip to content

Stipendium

Föreningen Bohusläns Gille i Stockholm inbjuder unga studenter födda i Bohuslän att söka stipendium

Föreningen Bohusläns Gille i Stockholm delar ut ett stipendium om 10 000 kr varje år med början hösten 2022.

Urvalskriterier

Du ska vara född i Bohuslän och huvudsakligen också uppvuxen i Bohuslän. Hisingen och Öckerö räknas till Bohuslän. Övriga Göteborg hör till Västergötland. Du får fylla högst 25 år under ansökningsåret och du ska vara antagen till eftergymnasiala studier. Studierna behöver inte bedrivas i Bohuslän.

Ansökningstid

1 juni till 15 september.

Ansökans utformning

Ansökan består av en ifylld blankett samt fyra bilagor: personbevis, slutbetyg från gymnasieskolan, antagningsbesked (eller studieintyg) från eftergymnasial utbildning samt ett personligt brev där du ger en kortfattad beskrivning av dig själv, din bakgrund, dina intressen samt var du har bott under din uppväxt. Det måste framgå att du har bott mestadels i Bohuslän. Skicka din ansökan med bilagor i formuläret .

(Kan du inte använda formuläret nedan så skicka ett mejl till stipendium@bohusgillet.se för att erhålla uppgifter om ansökan via papperspost.)

Urvalsprocess

När ansökningstiden gått ut vidtar urvalsprocessen. Föreningens styrelse bestämmer vilken sökande som bäst motsvarar de uppsatta kriterierna. Föreningen kommer inte att motivera sitt beslut. Föreningens beslut kan inte överklagas.

Stipendieutdelning

Stipendiet delas ut vid föreningens höstmöte i november.

Redovisning

Ungefär ett år efter att stipendiet delats ut kommer vi att skicka dig ett mail och be dig redovisa hur dina studier har gått.

Behandling av personuppgifter

I samband med att du ansöker om stipendiet kommer föreningen Bohusläns Gille i Stockholm att behandla de personuppgifter du lämnar till oss för att hantera din stipendieansökan (dvs. dina kontaktuppgifter, ditt personliga brev och registreringsintyg) i enlighet med gällande
dataskyddslagstiftning.

Ansökningsformulär

Följande tre bilagor ska bifogas:

  • Personbevis (för att styrka att du är född i Bohuslän och fyller högst 25 år i år)
  •  Slutbetyg från gymnasiet
  • Minst ett av följande:
    – Antagningsbevis för studier, pågående eller kommande
    – Registreringsintyg
    – Intyg om studieresultat från pågående utbildning

Ansökan måste finnas hos gillet senast 15 september.

ÅÅÅÅMMDD-NNNN
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Enskilda filer skall inte överstiga 1MB. Du kan ladda upp flera filer. Observera att filerna måste ha ändelser (suffix) som motsvarar dess filtyp, t ex ". pdf" för PDF-filer och ".jpg" eller ".png" för bilder
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Enskilda filer skall inte överstiga 1MB. Du kan ladda upp flera filer. Observera att filerna måste ha ändelser (suffix) som motsvarar dess filtyp, t ex ". pdf" för PDF-filer och ".jpg" eller ".png" för bilder
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Enskilda filer skall inte överstiga 1MB. Du kan ladda upp flera filer. Observera att filerna måste ha ändelser (suffix) som motsvarar dess filtyp, t ex ". pdf" för PDF-filer och ".jpg" eller ".png" för bilder
I samband med att du ansöker om stipendiet kommer föreningen Bohusläns Gille i Stockholm att lagra och behandla de personuppgifter du lämnar till oss för att hantera din stipendieansökan (dvs. dina kontaktuppgifter, ditt personliga brev och registreringsintyg) i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Läs även vår integritetspolicy