Skip to content

Bli medlem

Bor du i Stockholm med omnejd och har rötter i Bohuslän eller ett omvittnat intresse för Bohuslän? 

I så fall kan du ansöka om medlemskap i föreningen Bohusläns Gille i Stockholm, eller “Gillet” som vi vanligen säger.

Lite praktiska fakta
  • Medlemskap kan beviljas person som är bosatt i Stockholm och dess omnejd och härstammar från Bohuslän. Som medlem kan väljas även annan person med omvittnat intresse för Bohuslän
  • Medlemskapet kan bestå om medlem flyttar utanför Stockholmsområdet
  • Medlemskap beviljas av styrelsen
  • Medlem betalar en årsavgift (f n 100 kr)
  • Föreningens stadgar finner du här
  • Vill du veta mera? Kontakta oss på adressen info@bohusgillet.se