Skip to content

Kontakt

Postadress

Bohusläns Gille i Stockholm
c/o Brita Ullman
Inedalsgatan 1, 112 33  Stockholm  (okt-april)
Kvarndalsvägen 43, 442 95  Hålta   (maj-sept)

e-post, allmän info

info@bohusgillet.se

e-post, stipendium

stipendium@bohusgillet.se

Mottagarkonto

PlusGirokonto: 4809800-8 

Styrelsen

Ordförande

Johannes Rudberg
tfn: 076-866 03 21
e-post: ordforande@bohusgillet.se

Vice ordförande

Anne Scherman
tfn: 070-496 21 68 (sms)
e-post: vice.ordforande@bohusgillet.se 

Sekreterare

Brita Ullman
tfn mobil: 070-347 37 94
e-post:info@bohusgillet.se 

Klubbmästare

Magnus Rådahl
tfn: 070-181 01 50
e-post: klubbmastare@bohusgillet.se

Skattmästare

Åke Jansson
tfn: 070-755 54 75
e-post:skattmastare@bohusgillet.se 

Övriga styrelseledamöter

Ann Bengtson
Mats-Erik Hedenström
Maria Isacsson
Gunilla Jönsson
Michael Koch

Suppleanter

Christian Flodin
Agneta Karlsson
Jan Scheja

Valberedning

Sven Laurell, sammankallande
Ensio Andersson
Hakon Långström

Revisorer

Vilhelm Andersson
Rolf Olsson

 
Revisorssuppleanter

Katarina Bengtson Ekström
Åke Foghammar