Skip to content

Kontakt

Postadress

Bohusläns Gille i Stockholm
c/o Brita Ullman
Inedalsgatan 1, 112 33  Stockholm  (okt-april)
Kvarndalsvägen 43, 442 95  Hålta   (maj-sept)

e-post allmän info

info@bohusgillet.se

Mottagarkonto

PlusGirokonto: 4809800-8 

Styrelsen

Ordförande

Hakon Långström
tfn: 073-504 65 30
e-post: ordforande@bohusgillet.se

Vice ordförande

Anne Scherman
tfn: 070-496 21 68
e-post: vice.ordforande@bohusgillet.se 

Sekreterare

Brita Ullman
tfn fast:0303-22 73 31 (maj-sept)
tfn mobil: 070-347 37 94
e-post:info@bohusgillet.se 

Klubbmästare

Carina Wallmark
tfn: 070-638 96 73
e-post: klubbmastare@bohusgillet.se

Skattmästare

Åke Jansson
tfn: 070-755 54 75
e-post:skattmastare@bohusgillet.se 

Övriga styrelseledamöter

Ann Bengtson
Mats-Erik Hedenström
Maria Isacsson
Gunilla Jönsson
Michael Koch
Magnus Rådahl

Suppleanter

Annika Arnström
Christian Flodin
Elisabeth Sandström

Valberedning

Sven Laurell, sammankallande
Ensio Andersson
Riborg Ericson

Revisorer

Vilhelm Andersson
Rolf Olsson

 
Revisorssuppleanter

Katarina Bengtson Ekström
Åke Foghammar