Skip to content

Tidigare föredrag

Våra möten brukar inledas med musik eller föredrag om spännande händelser, platser eller personer med anknytning till Bohuslän. 

I listan nedan ser du vilka ämnen och föredragshållare som berikat våra sammankomster på senare år.

Lista över tidigare föredrag (PDF)

Tidigare föredrag