Skip to content
Södra_Bullaresjön_sedd_från_Olsborgs_borgruin_01

Sommarutflykten 2023

Bohuslän och Bullarebygden

Bullarebygden med sjön Bullaren är kanske inte det första vi tänker på när vi tänker på vårt kära Bohuslän.

Bygden är ett annorlunda Bohuslän med Kynnefjäll, som inte är ett fjäll, i öster och leende ängar och mörka skogar i väster mot Tanum. De turister som väljer väg 165 mot Norge och Halden kan stanna och bada, vandra, cykla, paddla och gå på bäversafari.

Bygdens centralort är Östad.

Områdets befolkningsutveckling följer i stort den generella för svensk glesbygd dvs. jordbrukets utveckling under 1800-talet gav en befolkning på hela 5250 personer år 1865. Pga reformer, emigration och rationaliseringar så uppgår idag befolkningen till ca 1200.

Området låg under inlandsisen för 14 000 år sedan och stora mängder morän spolades fram under isen och skapade det landskap vi ser idag.

Havsnivån gick vid början av järnålder ca 10 meter högre, varför de ängar vi är så förtjusta i alla en gång varit havsbottnar. Den höga nivån gav utmärkt seglation från området vid Gullmarsfjorden över Dingle, Svarteborg och Bullarsjöarna till Vassbotten och vidare in i Norge och Idefjorden. Leden benämns även ¨den inre leden¨.

Tack vare arkeolog Kristina Bengtssons initiativ ges vi möjlighet att genomföra följande program:

  • Svarteborg med sin unika fylkeskyrka, en av de äldsta i Norge o Ranrike
  • Köpestad nyligen har fornfynd hittats längs vattenleden, mellan Hällevadsholm och Svarteborg (inget stopp)
  • Thomas Thorilds födelseplats (inget stopp)
  • Fiskebo, lunch och hembygdsmuseum
  • Mo Kyrka (inget stopp)
  • Vassbotten utgör gränsområde mot Norge och är känt bl.a. för sitt vattenfall, Älgafallet med sina 46 meters fallhöjd.
  • Kaffe i Östad
  • Naverstads Kyrka
  • Olsborg är ett strategiskt fäste, en fornborg. Den som hade makten över borgen kunde kontrollera trafiken och t ex ta upp tull. Borgen kom att spela en viktig roll i början av 1500-talet vid svenska försök att tränga in i Viken/Ranrike (inget stopp)
  • Gravfältet vid Stenehed med sin unika (astronomiska?) stenrad

Obs! Programmet är ett ramverk och ordningen kan ändras. Kristina Bengtsson kommer att vara vår guide under hela dagen.
Busstider och priser, samt platser för måltider kommer att anges i inbjudan som presenteras under juni månad.

Bildreferens:  Södra Bullaresjön sedd från Olsborgs borgruin.
Mattias Blomgren • CC BY-SA 4.0