Skip to content
JR_2024-05-04

Styrelsemöte 2024-09-24

Lokalen Utsikten, Betlehemskyrkan, Rehnsgatan 20, Stockholm.

Möteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga här närmare mötesdatum och nås av då av styrelsen, hedersledamöter och valberedning, i inloggat läge.