Skip to content

Medlemsansökan

Undertecknad ansöker om medlemskap i Bohusläns Gille i Stockholm.

Gillets stadgar § 2 Medlemskap

Medlemskap i Gillet beviljas av styrelsen. Förutom personer härstammande från Bohuslän kan även annan person med omvittnat intresse för Bohuslän beviljas medlemskap. Om medlem flyttar utanför Stockholmsområdet kan medlemskapet ändå bestå.

(e-postadressen användes för information från Gillet och tas in i vår matrikel)
Är du pensionär så skriver du Fd framför din yrke titel
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Enskilda filer skall inte överstiga 1MB. Du kan ladda upp flera filer. Observera att filerna måste ha ändelser (suffix) som motsvarar dess filtyp, t ex ". pdf" för PDF-filer och ".jpg" eller ".png" för bilder
Ett medlemskap innebär att uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med regler för registrering av personuppgifter. Läs integritetspolicy