Skip to content

old Stipendium

Föreningen Bohusläns Gille i Stockholm inbjuder unga studenter födda i Bohuslän att söka stipendium

Föreningen Bohusläns Gille i Stockholm delar ut ett stipendium om 10 000 kr varje år med början hösten 2022.

Urvalskriterier
Du ska vara född i Bohuslän och huvudsakligen också uppvuxen i Bohuslän. Hisingen och Öckerö räknas till Bohuslän. Övriga Göteborg hör till Västergötland. Du får fylla högst 25 år under ansökningsåret och vara antagen till eftergymnasiala studier. Studierna behöver inte bedrivas i Bohuslän.

Ansökningstid
1 juni till 1 september.

Ansökans utformning
Ansökan består av en ifylld blankett (länk till blanketten) samt fyra bilagor: personbevis, slutbetyg från gymnasieskolan, antagningsbesked (eller studieintyg) från eftergymnasial utbildning samt ett personligt brev där du ger en kortfattad beskrivning av dig själv, din bakgrund, dina intressen samt var du har bott under din uppväxt. Det måste framgå att du har bott mestadels i Bohuslän. Skicka din ansökan med bilagor med blanketten skannad eller fotograferad via mail till info@bohusgillet.se eller med papperspost. Adress hittar du på föreningens hemsida www.bohusgillet.se.

Urvalsprocess
När ansökningstiden gått ut vidtar urvalsprocessen. Föreningens styrelse bestämmer vilken sökande som bäst motsvarar de uppsatta kriterierna. Föreningen kommer inte att motivera sitt beslut. Föreningens beslut kan inte överklagas.

Stipendieutdelning
Stipendiet delas ut vid föreningens höstmöte i november.

Redovisning
Ungefär ett är efter att stipendiet delats ut kommer vi att skicka dig ett mail och be dig redovisa hur dina studier har gått.

Behandling av personuppgifter
I samband med att du ansöker om stipendiet kommer föreningen Bohusläns Gille i Stockholm att behandla de personuppgifter du lämnar till oss för att hantera din stipendieansökan (dvs. dina kontaktuppgifter, ditt personliga brev och registreringsintyg) i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.