Skip to content
1200x670

Vårmöte 2022

Vårmöte hölls på Odd Fellow den 29 april då vi hade nöjet att ännu en gång lyssna till Nils Modig som denna gång höll föredrag under rubriken ”Galärtransporten och striderna på Idefjorden 1718”. Föredraget var mycket bra och uppskattat. Efter föredraget erbjöds köp avhans bok “Brittiska flottan i Östersjön” (se vidare LIBRIS)